MATA PELAJARAN

SUBJEK YANG DIPELAJARI DI MADRASAH NASIHUN AMIN
1. Tafsir
2. Hadis
3. Tauhid
4. Fikah
5. Tasauf
6. Nahu
7. Tajuid
8. Khat

PEPERIKSAAN YANG DISEDIAKAN
UPSR
PMR
SMRA
SMA
** seterusnya laluan ke DIPLOMA TAHFIZ

MATLAMAT PENDIDIKAN
1. Melahirkan generasi-generasi yang bertaqwa
2. Melahirkan generasi yang soleh dan solehah
3. Melahirkan insan yang kamal, tahu tugasnya dan tannggungjawabnya di dunia ini.
4. Melahirkan insan yang dapat berbakti kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara tercinta.
5. Melahirkan generasi al-Quran
6. Melahirkan generasi contoh dan tauladan kepada masyarakat.